برگزارکنندگان :
+ شرکت توانیر
+ شرکت پرشیان فولاد
+ انجمن صنفی نیروگاه های ایران
+ شرکت تولید برق شهید منتظری
همایش نگار

اعضاء کمیته علمی

آقایان :
- ابراهیم علی عسکری
- مسعود  اکبری
- غلامرضا اثنی عشران
- سید محمود ابطحی
- محمد رضا شیرانی
- مهرداد بهادرانی
- رحمت اله عباسی
- حسین طلایی 
- محمد حسن پور ولی
- اسکندر قلی پور
- جعفر قیصری
- مسعود میر محمد صادقی
-  هادی همائی
-  مهدی صالحی
-  سیدمحمود منیر واقفی
- محمود پیکری
- محمد رضا ارشادی
-  یداله ذاکری
- محمد حسین ارشادی
- محسن بت شکن
- اکبر بهزاد
- امیر نریمانی
- اکبر عبداللهی
- محمد جعفر صالحی راد
- محمد رضا صادقی
- امین جواهری
- روح اله قلی پور
- غلامرضا رنجبر
- احمد کرباسیان
- فتح اله لطفی
-  علی اصغر حیران
- مصطفی حاج محمدی
- حمید رضا پاکزاد
- مهدی رئیسی
-  مهدی رضائی
-  سید حسن یزدی نیا
- بهمن نیکی
- عبد الرضا جعفری
- مرتضی قربانی
- علی سبوحی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )