برگزارکنندگان :
+ شرکت توانیر
+ شرکت پرشیان فولاد
+ انجمن صنفی نیروگاه های ایران
+ شرکت تولید برق شهید منتظری
همایش نگار

محور های همایش

- تولید پایدار
- افزایش و بهبود کارایی در نیروگاه ها
- طراحی،توسعه،مهندسی معکوس و ساخت داخل
- ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
- چالش های خصوصی سازی
- تجارب برتر
- نقش IT
- توسعه COM و CM
- نظارت وکنترل
- استانداردهای صنعتی
- اقتصاد انرژی و بازار برق
- کیفیت و بهره وری
- پیامدهای تغییرات مکرر سوخت و بار واحد ها
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )