برگزارکنندگان :
+ شرکت توانیر
+ شرکت پرشیان فولاد
+ انجمن صنفی نیروگاه های ایران
+ شرکت تولید برق شهید منتظری
همایش نگار

برگزارکنندگان همایش

+ شرکت پرشیان فولاد       + شرکت توانیر       + انجمن صنفی نیروگاه های ایران       + شرکت تولید برق شهید منتظری

                                                           

.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )